Відбулися Загальні збори акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ»

26 березня, 2015

26 березня 2015 відбулися Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ».

Акціонери ПАТ «АвтоКрАЗ» заслухали та затвердили звіт генерального директора ПАТ «АвтоКрАЗ» Р. Черняка про результати фінансово-господарської діяльності компанії у 2014 році та основні напрямки діяльності на 2015 рік, звіт і висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарської діяльності в 2014 році, річну фінансову звітність ПАТ «АвтоКрАЗ», звіт Наглядової Ради, звіт ПАТ «АвтоКрАЗ» про прибуток в 2014 році і формування фондів ПАТ «АвтоКрАЗ» у 2015 році.

За результатами діяльності підприємства за звітний рік ПАТ «АвтоКрАЗ» отримало збиток у сумі 157,7 млн. грн. , основною причиною якого стала кризова ситуація зі стрімким зростанням курсу валют у 2014 році, що вкрай негативно вплинуло на фінансовий стан підприємства.

Прибуток, який отримав завод, завдяки збільшенню обсягів виробництва та реалізації продукції, був покритий значним збитком від курсової різниці, який значно перевищив суму позитивного результату від операційної діяльності.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ» прийнято наступне рішення: у зв'язку з тим, що ПАТ «АвтоКрАЗ» за підсумками 2014 має збиток, резервний фонд, фонд виплати дивідендів і фонд розвитку виробництва не формувати через відсутність джерела.

Також загальні збори акціонерів затвердили такі нормативи розподілення прибутку ПАТ «АвтоКрАЗ» на 2015 рік: 5% - резервний фонд, 95% - фонд розвитку виробництва. . Запропоновані нормативи розподілу прибутку пояснюються гострою необхідністю технічного переозброєння підприємства, оскільки від цього залежить його розвиток у перспективі.

Планом підприємства на поточний рік, озвученому на зборах акціонерів генеральним директором ПАТ «АвтоКрАЗ» Р. Черняком в звітній доповіді, серед іншого, передбачено:

- Збільшення обсягів виробництва та реалізації техніки КрАЗ до 1800 одиниць з пріоритетом забезпечення обороноздатності України;

- продовження робіт з розширення лінійки броньованих машин, освоєння серійного виробництва перспективних представників сімейства безкапотних автомобілів;

- оптимізація системи продажів і активізація роботи з пошуку нових ринків збуту;

- продовження впровадження заходів щодо поліпшення якості продукції, що випускається на всіх етапах виробництва і вдосконалення технологічних та енергозберігаючих процесів, а також економія всіх видів ресурсів.

Кількість переглядів 1310