Інформація емітента

1. Установчі документи:

2. Фінансова звітність:

Фінансова звітність за 2011 рік:

Фінансова звітність за 2010 рік:

3. Органи управління:

4. Особлива інформація:

5. Річна інформація емітента:

6. Інформація про Загальні збори акціонерів:

Інформація емітента ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»

  • Презентація техніки