Відбулися Загальні збори акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ»

30 березня, 2016

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ» відбулися сьогодні, 30 березня 2016 року.

Акціонери ПАТ «АвтоКрАЗ» заслухали і затвердили звіт генерального директора   про результати фінансово-господарської діяльності компанії в 2015 році та основні напрямки діяльності на 2016 рік, звіт і висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність у 2015 році, річну фінансову звітність ПАТ «АвтоКрАЗ», звіт Наглядової Ради, звіт ПАТ «АвтоКрАЗ» про прибуток у 2015 році і формування фондів ПАТ «АвтоКрАЗ» на 2016 рік.

У своїй доповіді генеральний директор зазначив, що по реалізації виробленої продукції підприємство за звітний рік отримало чистий дохід у сумі 1 млрд. 932 млн. грн., що на 10% перевищує показник попереднього року.

Споживачам було відвантажено автомобільної техніки на суму 1 млрд. 826 млн. грн., 26 причепів і напівпричепів до вантажних автомобілів на 16 млн. грн., запасних частин на більш як 63 млн. грн., іншої продукції і послуг - на 27 млн. грн .

У доповіді фінансового директора було відзначено, що від основної діяльності за звітний період підприємство отримало прибуток, завдяки вжитим заходам щодо нарощування обсягів виробництва і проведену роботу по економії ресурсів. Але ситуація з постійним зростанням валютних курсів і фінансові зобов'язання ПАТ «АвтоКрАЗ» негативно вплинули на результат його господарської діяльності. Значна сума за відсотками, нарахованими на заборгованість по кредитах, і збиток від курсової різниці, отриманий в зв'язку зі стрімким зростанням курсу валют, значно перевищили прибуток, яке підприємство отримало від основної діяльності. Тому за звітний рік за результатами господарської діяльності ПАТ «АвтоКрАЗ» має збиток.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ» прийнято наступне рішення: у зв'язку з тим, що ПАТ «АвтоКрАЗ» за підсумками 2015 року має збиток, резервний фонд, фонд виплати дивідендів і фонд розвитку виробництва не формувати через відсутність джерела.

Також загальні збори акціонерів затвердили наступні нормативи розподілу прибутку ПАТ «АвтоКрАЗ» на 2016 рік: 95% - фонд розвитку виробництва, 5% - резервний фонд. Запропоновані нормативи розподілу прибутку пояснюються гострою необхідністю технічного переозброєння підприємства, так як від цього залежить його розвиток в перспективі.

Планом підприємства на поточний рік, озвученому на зборах акціонерів генеральним директором ПАТ «АвтоКрАЗ» у звітній доповіді, серед іншого, передбачено:

- виконання обсягів виробництва та реалізації техніки КрАЗ до 1375 одиниць з пріоритетом забезпечення обороноздатності України;
- продовження робіт із розширення лінійки броньованих машин, освоєння серійного виробництва перспективних представників сімейства безкапотних автомобілів;
- посилення економії всіх видів ресурсів для зниження витрат на виробництво продукції;
- завершення впровадження стандарту ISO / TS 16949 тощо.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ» прийнято рішення про переобрання складу Наглядової Ради, у зв'язку з закінченням терміну повноважень, згідно зі статутом підприємства, та обрано новий склад Наглядової Ради.

Кількість переглядів 1520

Архів новин