2017

Відповідно до рішення, прийнятого Загальними зборами акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ» 30 березня 2017 року, змінено тип Публічного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.